ÖVERSIKT
Denna webbplats drivs av Spain Iberico. På webbplatsen hänvisar termerna “vi”, “oss” och “vår” till Spain Iberico. Spain Iberico erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, under förutsättning att du accepterar alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här. 

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss deltar du i vår “tjänst” och samtycker till att vara bunden av följande villkor (“användarvillkor”, “villkor”), inklusive de ytterligare villkor och policyer som det hänvisas till här och/eller som finns tillgängliga via hyperlänkar. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive men inte begränsat till användare som är webbläsare, säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll. 

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal får du inte få tillgång till webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa användarvillkor. 

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken ska också omfattas av användarvillkoren. Du kan när som helst läsa den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera den här sidan för att se om den har ändrats. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter det att ändringar har publicerats innebär det att du godkänner dessa ändringar. 

Vår butik ligger på Shopify Inc. De förser oss med en e-handelsplattform online som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig. 

Avsnitt 1 – VILLKOR FÖR ONLINE STORE 
Då du godkänner dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig i din stat eller provins, eller att du är myndig i din stat eller provins och att du har gett oss ditt samtycke till att låta dina minderåriga anhöriga använda den här webbplatsen.  
Du får inte använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål och du får inte heller, när du använder tjänsten, bryta mot någon lag i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar). 
Du får inte överföra några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. 
Brott eller överträdelse av något av villkoren kommer att leda till omedelbar uppsägning av dina tjänster. 

.

Avsnitt 2 – ALLMÄNNA VILLKOR 
Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst och när som helst. 
Du förstår att ditt innehåll (som inte omfattar kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och inbegriper (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att överensstämma med och anpassa sig till tekniska krav från anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverk. 
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss. 
De rubriker som används i detta avtal är medtagna endast för att underlätta för dig och begränsar eller påverkar inte på något annat sätt dessa villkor. 

.

Avsnitt 3 – INFORMATIONENS RÄCTHET, KOMPLETETET OCH TIMELIGHET 
Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast för allmän information och bör inte förlitas på eller användas som enda grund för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. Varje användning av materialet på denna webbplats sker på egen risk. 
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är nödvändigtvis inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra innehållet på denna webbplats, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats. 

Avsnitt 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN OCH PRISER 
Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande. 
Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller något av dess innehåll) utan föregående meddelande. 
Vi ska inte vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrytande av Tjänsten. 

Avsnitt 5 – PRODUKTER  
Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga uteslutande online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy. 
Vi har gjort allt för att visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken så exakt som möjligt. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av en färg kommer att vara korrekt. 
Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa kvantiteterna av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan förvarning, enligt vårt eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med en produkt. Alla erbjudanden om produkter eller tjänster som görs på denna webbplats är ogiltiga där de är förbjudna. 

Avsnitt 6 – RÄKTHETEN I REDOVISNINGS- OCH KONTOINFORMATIONEN 
Vi förbehåller oss rätten att neka en beställning som du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera köpta kvantiteter per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår bedömning verkar vara gjorda av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera din konto- och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov. 

För mer information, se vår returpolicy. 

Avsnitt 7 – valfria verktyg 
Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi varken övervakar eller har någon kontroll över eller input till. 
Du bekräftar och godkänner att vi ger dig tillgång till sådana verktyg “i befintligt skick” och “i den mån de är tillgängliga” utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan något godkännande. Vi har inget som helst ansvar som härrör från eller är relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part. 
Alla användningar av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt på egen risk och eget gottfinnande och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktygen tillhandahålls av den/de relevanta tredjepartsleverantören/leverantörerna. 
Vi kan också i framtiden komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lansering av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster ska också omfattas av dessa användarvillkor. 

Avsnitt 8 – LÄNKAR FRÅN TREDJEPARTER 
Vissa innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part. 
Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part. 
Vi är inte ansvariga för skada eller skador relaterade till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med webbplatser från tredje part. Läs noggrant igenom tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du genomför en transaktion. Klagomål, anspråk, oro eller frågor om tredje parts produkter bör riktas till den tredje parten. 

Avsnitt 9 – Användarkommentarer, feedback och andra bidrag 
Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller om du utan begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade “kommentarer”), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning får redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du skickar till oss i något medium. Vi är och kommer inte att vara skyldiga att (1) hålla kommentarer konfidentiella, (2) betala ersättning för kommentarer eller (3) svara på kommentarer. 
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller som bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller mot dessa användarvillkor.  
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part när det gäller kommentarernas ursprung. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och åtar oss inget ansvar för kommentarer som du eller någon tredje part lägger upp. 

Avsnitt 10 – PERSONUPPGIFTER 
Ditt inlämnande av personuppgifter via butiken regleras av vår sekretesspolicy. För att se vår integritetspolicy. 

Avsnitt 11 – FEL, ORIKTIGHETER OCH UTSÄTTNINGAR 
Från och till kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan gälla produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig, när som helst och utan föregående meddelande (även efter att du har skickat in din beställning). 
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive, men inte begränsat till, prisinformation, förutom när det krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som tillämpas i tjänsten eller på någon relaterad webbplats ska tolkas som att all information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats. 

Avsnitt 12 – förbjuden användning 
Inom andra förbud som anges i användarvillkoren är det förbjudet för dig att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana andra att utföra eller delta i olagliga handlingar, (c) för att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga bestämmelser, regler, lagar eller lokala förordningar, (d) för att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på något sätt som påverkar funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet, h) samla in eller spåra andras personuppgifter; (i) för att skicka skräppost, phish, pharm, pretext, spinna, crawla eller skrapa, j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller på Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats om du bryter mot någon av de förbjudna användningsområdena. 

Avsnitt 13 – AVSKÄNDANDE AV GARANTIER; BEGRÄNSNING AV ANSVARSFRÅGAN 
Vi garanterar, försäkrar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri. 
Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.  
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan att meddela dig. 
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på din egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via tjänsten tillhandahålls (om inte annat uttryckligen anges av oss) “i befintligt skick” och “i befintligt skick” för din användning, utan några som helst representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.  
I inget fall ska Spain Iberico, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, straffskadestånd, särskild eller följdskadestånd av något slag, inklusive, men inte begränsat till förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, ersättningskostnader eller liknande skador, oavsett om de grundar sig på avtal, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon av tjänsterna eller produkter som tillhandahålls med hjälp av tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de har informerats om deras möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, ska vårt ansvar i sådana stater eller jurisdiktioner begränsas i den högsta utsträckning som lagen tillåter. 

Avsnitt 14 – ansvarsfrihet 
Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Spain Iberico och våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav eller krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av att du bryter mot dessa användarvillkor eller dokumenten som de innehåller genom hänvisning, eller att du bryter mot någon lag eller en tredje parts rättigheter.  

Avsnitt 15 – upphävbarhet 
Om någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, ska en sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa användarvillkor, och ett sådant fastställande ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av andra återstående bestämmelser. 

.

Avsnitt 16 – Uppsägning 
Parternas skyldigheter och ansvar som uppstått före uppsägningsdatumet ska överleva uppsägningen av detta avtal i alla avseenden. 
Dessa användarvillkor gäller om och tills de sägs upp av antingen dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats. 
Om du enligt vår egen bedömning misslyckas, eller om vi misstänker att du har misslyckats, med att följa något villkor eller någon bestämmelse i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning, och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller kan följaktligen neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem). 

Avsnitt 17 – HELA AVTALET 
Om vi inte utövar eller verkställer någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor ska det inte innebära att vi avstår från en sådan rättighet eller bestämmelse.  
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller med avseende på Tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och reglerar din användning av Tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av användarvillkoren).  
Alla tvetydigheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrivit dem. 

Avsnitt 18 – Gällande lagstiftning 
Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster ska regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen i Spanien.

Avsnitt 19 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEVILLKOREN 
Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på denna sida. 
Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att lägga ut uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats eller tjänsten efter det att ändringar av dessa användarvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar. 

Avsnitt 20 – Kontaktuppgifter
Frågor om användarvillkoren ska skickas till oss på privacy@spainiberico.com